BADANIE ŻYWOTNOŚCI MIAZGI ZA POMOCĄ PRĄDU FARADYCZNEGO

BADANIE ŻYWOTNOŚCI MIAZGI ZA POMOCĄ PRĄDU FARADYCZNEGO

Badanie nazywane jest również: BADANIE PROGU POBUDLIWOŚCI MIAZGI ZĘBOWEJ

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
W czasie badania żywotności miazgi zęba wykorzystuje się jej elektropobudliwość. Bada się reakcję miazgi zęba na bodźce elektryczne. Badanie to przeprowadza się specjalnym aparatem (Unistom) przy wykorzystaniu prądu faradycznego.
CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Badanie to służy do sprawdzenia żywotności miazgi, do określenia, czy miazga danego zęba jest żywa, czy zmieniona zapalnie. Prawidłowa reakcja miazgi zębowej na bodźce cieplne mieści się w granicach 20-50o C, natomiast miazga zmieniona zapalnie reaguje bólem w temperaturze około 25 o C. Badanie żywotności miazgi za pomocą prądu faradycznego dotyczy wyłącznie zębów stałych. U dzieci wykonuje się je rzadko, na ogół po urazach zębów.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

  • Głębokie ubytki próchnicze w zębach.
  • Zęby po urazach (złamania zęba, zwichnięcie zęba, rozchwianie).
  • Zęby jednokorzeniowe, tkwiące w szczelinie złamania.

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza

BADANIA POPRZEDZAJĄCE
Badania reakcji miazgi zęba na zimno za pomocą chlorku etylu.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
Nie ma specjalnych zaleceń.

OPIS BADANIA
Badanie wykonuje się na fotelu dentystycznym. Badany ząb oraz zęby sąsiednie osusza się zwykle przy pomocy strumienia powietrza. Badany ząb jest także często zabezpieczany przed kontaktem ze śliną przez umieszczenie kawałków ligniny w przedsionkach ust i pod językiem. Następnie pacjentowi podaje się do ręki elektrodę bierną, natomiast elektrodę czynną przykłada się do powierzchni zęba. Po włączeniu prądu faradycznego i stopniowym zwiększaniu jego natężenia bada się moment wystąpienia bólu u pacjenta. W czasie badania, ząb z miazgą zmienioną zapalnie wywołuje reakcję bólową przy znacznie niższych wartościach natężenia prądu aniżeli ząb zdrowy.
Wynik badania przekazywany jest w formie opisu.
CZAS
Badanie trwa kilka minut

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE
Przed badaniem

  • Choroby gardła, krtani i przełyku.

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?
Nie ma specjalnych zaleceń.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

reklama

Yacon Oxi

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl